An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 154

Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: 'Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud', dan Kami perintahkan (pula), kepada mereka: 'Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu', dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.