An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 151

merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.