An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 145

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.