An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 126

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu.