An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 110

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.