Al-Hujuraat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.