Al-Hujuraat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.