Al-Hujuraat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.