Al-Hujuraat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.