Al-Fath

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.