Al-Fath

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan,