Al-Fath

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.