Al-Fath

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak).