Al-Fath

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 23

Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu.