Al-Fath

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah) kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak (pula) menolong.