Al-Fath

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.