Al-Fath

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan: 'Biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu; mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah: 'Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami: demikian Allah telah menetapkan sebelumnya'; mereka akan mengatakan: 'Sebenarnya kamu dengki kepada kami'. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.