Al-Fath

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.