Al-Fath

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiah) akan mengatakan: 'Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami'; mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah: 'Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika Dia menghendaki manfaat bagimu. Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.