Al-Fath

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata,