Muhammad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Dan orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka.