Muhammad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka.