Muhammad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka,