Muhammad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 34

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.