Muhammad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka.