Muhammad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?