Muhammad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.