Al-Ahqaaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Bahkan mereka mengatakan: 'Dia (Muhammad) telah mengada-adakannya (Al Qur'an)', Katakanlah: 'Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari (azab) Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al Qur'an itu. Cukuplah Dia menjadi saksi antaraku dan antaramu dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'.