Al-Ahqaaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.