Al-Ahqaaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 27

Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu dan Kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami berulang-ulang supaya mereka kembali (bertobat).