Al-Jaatsiyah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan.