Al-Jaatsiyah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini,