Al-Jaatsiyah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

Dan apabila dikatakan (kepadamu): 'Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya', niscaya kamu menjawab: 'Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakini (nya)'.