Al-Jaatsiyah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

(Allah berfirman): 'Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.'