Al-Jaatsiyah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 20

Al Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.