Al-Jaatsiyah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Kitab (ini) diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.