Ad-Dukhaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 59

Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu (pula).