Ad-Dukhaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka,