Ad-Dukhaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 50

Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.