Ad-Dukhaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 49

Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.