Ad-Dukhaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.