Ad-Dukhaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 42

kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.