Ad-Dukhaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,