Ad-Dukhaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan,