Ad-Dukhaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 28

demikianlah. Dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.