Ad-Dukhaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 27

dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya,