Ad-Dukhaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya: 'Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa (segerakanlah azab kepada mereka)'.