Ad-Dukhaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.