Ad-Dukhaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.