Ad-Dukhaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata,